Visie praktijk

Praktijk “Pure Different” staat voor zuiver en anders durven zijn. Het zuivere is de voeding die we tot ons nemen, maar ook in de geestelijke zin. Het anders zijn staat voor authentiek willen zijn.

Het logo beeldt een appel af, want zoals “Hippocrates” ooit zei: “laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding”.

Praktijk Pure Differerent Flyer voorkant Praktijk Pure Differerent Flyer achterkant

One apple a day keeps the doctor away!

In het midden van de appel zie je een drie-eenheidsymbool. Je kunt het zien als “vader, moeder en zoon” (in de letterlijke zin zijn wij zelf een gezin uit drie personen. Vader, moeder en zoontje van 8 jaar. En je wordt toch geïnspireerd door je persoonlijke situatie), maar ook als “lichaam, geest en ziel”.

Het symbool vertegenwoordigt ook de “onvoorwaardelijke liefde”.

Is dat niet de reden waarom we naar aarde zijn gekomen? Om onszelf te herinneren, onvoorwaardelijk lief te hebben en om licht op aarde brengen…..

Ik werkt volgens de vijf natuurgericht principes, waarbij de vijf natuurgerichte principes centraal staan. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet in balans blijven. Hieronder worden de vijf principes nader uitgelegd…..

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie (frequentie). Dat is de basis van het scheppingsproces. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat “niet zichtbaar” is, denk bijvoorbeeld aan de “lege ruimte” om ons heen, onze chakra’s, cellulair niveau en ons auraveld.

Lage ongezonde trillingen (GSM, WIFI, UMTS e.d.) kunnen op den duur klachten veroorzaken. Deze klachten kunnen uitmonden tot heuse stress gerelateerde ziekte(n).

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het is daarom belangrijk om de geblokkeerde energie (het lichaam onthoudt alles) weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

Door middel van frequentie healing en Kundalini Reiki wordt het lichaam voorzien van nieuwe energie. Disharmonische energieën/frequenties worden geheald (gereset) en het lichaam kan energetisch weer in balans komen.

2. Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

Om blokkades op te heffen kan worden gewerkt met de zogenaamde drukpunten en meridianen e.d., die zich verspreid over het lichaam bevinden. Ook het uitlijnen van de equator of yin yang hoort tot het opheffen van de disbalansen. Door middel van frequentie healing en massages kunnen de blokkades opgeheven worden. Vele klachten kunnen worden verlicht en/of volledig verholpen worden.

3. Drainage

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

4. Voeding

Goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde (GMO) voeding, maar ook uit voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer (allergieën of intoleranties). We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.

Met behulp van het uittesten van testlijsten kunnen blokkades (overgevoeligheden en andere onbalansen) gelokaliseerd worden. Een healing kan aangeboden worden, maar naar wens kunnen er ook voedingsadviezen gegeven worden. Detoxen (op een zachte manier. Het is meer clean eten, waardoor ontgifting continu plaatsvindt), leefstijl veranderingen of maatwerk suppletie kunnen worden geadviseerd.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Het vergroten van het bewustzijn! Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

Vergeet niet dat bepaalde nutriële tekorten de cognitie kunnen belemmeren……

5. Psyche

Fysieke, emotionele, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties (zieleconflichten) en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk om op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden. Dat kan door middel van healing, maar ook door middel van een intermenselijk bewustwordingsgesprek (telefonisch of via skype) of een advies uit te brengen om naar een gespecialiseerd therapeut te gaan op het gebied van traumaverwerking, rouwverwerking e.d.

Anamnese

Bij elke cliënt wordt door middel van een intake een anamnese opgesteld. Cliënten dragen zelf hun (relevante) medische gegevens aan, zodat ik een duidelijk beeld krijg over de gezondheidsstatus van de cliënt. Wat medisch is, dat is door een reguliere arts/behandelaar vastgesteld. Ik begeef me niet op het medisch vlak. Wat ik wel kan doen is een functieonderzoek op het gebied van blessures. Ook adviezen uitbrengen op het gebied van voeding en suppletie, rekening houdend met het medische, behoort dan tot mijn werkgebied. Uiteraard zal ik mijn adviezen geven binnen mijn bevoegdheid en doorkruis het medische niet.

Verder zie ik de cliënt als een holistisch persoon. Je hebt het fysieke, maar ook het energische gedeelte. Ik probeer te zoeken naar de wortel (het zieleconflict) van het probleem (de blokkade).

Dit alles is afhankelijk van de vraag van de cliënt en de inzichten die ik intuïtief doorkrijg via het contact (online of “face to face”) met de cliënt. Een mooie samenwerking……..

 

PD - Lichaam geest en ziel - Balans!

“Klik op het plaatje om het te vergroten”