Frequentie Healing

Alles bestaat uit frequentie (energie)!

  • Het heelal
  • Ons lichaam
  • Ons Aura
  • Onze gedachten
  • Onze gevoelens

Kortom alles wat je op wat voor wijze dan ook kunt waarnemen/ervaren is frequentie……

Het lichaamsgeheugen

Belangrijke ervaringen worden energetisch opgeslagen in al je cellen, spiergeheugen, weefsel, gewrichten en organen. Het lichaam onthoudt echt alles!

“De ziel vormt het lichaam, we hebben een individueel lichaamsbewustzijn en een genetische erfenis!” 

  ***citaat Horst Krohne***

Uit balans op drie niveaus

Geestelijk niveau:

Onze ziel, verbonden met de geest, is in staat de meeste levensprocessen (waar verzorging van het lichaam bij hoort) met grote precisie te sturen.

Zielsniveau:

Wanneer het de ziel niet lukt om in de geest de leerprocessen/problemen op te lossen, dan komt het in conflict (zielsconflict). De omgeving en alles wat we daar beleven, is altijd een spiegelbeeld van de ziel.

Lichamelijk niveau:

Elke ziekte/disbalans is een noodkreet van de ziel! Dit wordt ook een zieleconflict genoemd……

“Elke ziekte wil ons iets zeggen. Ziekte of tegenspoed kan later een zegen blijken te zijn. Je lichaam is intelligenter dan je denkt”.

***Citaat Horst Krohne***

De ziel leert van ziekte

Onopgeloste conflicten, of het onvermogen van ons bewustzijn om deze conflicten op te lossen, doen de kwaliteit van leven op den duur sterk verminderen. Wanneer een permanente belasting een functie verstoort, moet er ergens in ons iets als een opslagplaats zijn (cel-herinneringen e.d.).

Veel psychosomatische ziekten breken pas uit wanneer de “maat vol is”…….

Hoe gaat frequentie healing in zijn werk

Omdat ik in ontwikkeling blijf, zal de werkwijze steeds meer verfijnd worden. Ik werk intuïtief en voel op afstand in wat er aan de hand is. Hieronder leg ik kort uit hoe ik ongeveer werk.

  • Ten eerste stem ik me af. Ik krijg informatie via verschillende kanalen binnen. Tevens kan ik ervoor kiezen om middels verschillende tools extra frequenties (thema’s) boven water te krijgen. Bijvoorbeeld om meer informatie over vorige levens boven water te krijgen in relatie tot een ziekte, fobieën, emotionele disbalansen e.d. De uitkomst kan heel verrassend zijn en geven een beeld van de dieper liggende oorzaak met betrekking tot dat specifieke thema (de hulpvraag). Dit proces neemt enkele uren in beslag, omdat ik ook werk met automatisch schrift en het interpreteren & duiden (ik zoek naar verbanden) van alles wat ik binnen krijg via paranormale waarnemingen en kaartleggingen. 
  • Dan maak ik me klaar voor de healing op afstand (niet mijn wil, maar de wil van het Hogere zal geschieden!) en dan worden alle disharmonische frequenties cellulair, in alle organen, spirituele lichamen e.d. geheald en losgelaten.

Je kunt het zo zien…..

Doordat ik veel relevante frequenties per thema (hulpvraag) helder krijg, ontstaat er als het ware een dikke samenklontering van energetische wolken. Die zijn voor mij waarneembaar. Het is net alsof een meer helder lijkt, maar je gaat graven in de modder. Het water wordt troebel en je ziet geen hand voor ogen.  Hoe meer je woelt, hoe erger het wordt. Zo werkt het ook met frequenties waarin ik werk. Op het moment dat er voldoende in de lucht hangt, er voldoende is opgegraven in het onderbewuste, mag de healing tot stand komen. De lucht wordt rondom de cliënt geklaard. De belastende frequenties worden getransmuteerd en uitgewist.

Net als het huishouden raken we nooit uitgepoetst. Heb je een sopje door het huis gehaald, dan kun je na enkele dagen tot een week weer opnieuw beginnen. Dat geld ook op energetisch vlak. Niet dat je afhankelijk van een ander moet zijn. Integendeel zelfs! Maar als je het gevoel hebt dat je tegen iets aanloopt en het lukt niet om dit zelfstandig op te lossen, dan staat het je vrij om hulp in te schakelen.

Ik sta je op afstand met alle liefde bij. Kijk maar of het met je resoneert……

We zijn met alles en iedereen aan elkaar verbonden. Dus ik ervaar het als een zegen om te mogen healen. Indirect heel je dan ook weer een stukje in jezelf……..

De reden waarom ik op afstand heal is omdat het niet nodig is om elkaar te zien. We zijn altijd met elkaar verbonden. Op het moment dat je contact met de praktijk opneemt, dan plug je energetisch in (net als een oude telefooncentrale). Dan hebben we energetisch contact. De frequentie is dan al te readen, omdat je er zelf voor koos om contact met me op te nemen. Vraag je hulp voor een ander (met toestemming van de ander), dan geldt het hetzelfde principe. Jij bent ingeplugd bij de ander en je neemt contact op met mij, hierdoor kan ik de energie van jullie beiden waarnemen. Een naam is voldoende om de frequenties van de persoon extra te verifiëren, maar een foto heb ik niet perse nodig. Alleen als je daar zelf een goed gevoel bij hebt, maar voor mij is dat niet noodzakelijk.

Energie werkt als een boemerang, dus zend wel bewust zo hoog mogelijke frequentie uit!

“Wij zijn als eilanden in de oceaan, van elkaar gescheiden, maar in de diepte met elkaar verbonden”

 “Citaat William James”

PD - Wat gebeurt er als frequentie healing plaaatsvindt

Klik op het plaatje om het op je scherm te vergroten.….

Wat healing in feite op energetisch/fijnstoffelijk niveau eigenlijk doet is het volgende:

Loslaten van disharmonische frequenties die het zielenconflict in stand houdt, wat de weg vrijbaant voor een verhoogd gevoel van welzijn.

Het maak niet uit wat het is, alles is frequentie, dus energetisch gezien kan alles geheald worden. Energetisch hé……het fysieke resultaat is uiteraard niet te voorspellen. 

Healing, heelworden, is genezen op alle energetische niveaus van Zijn. Inclusief de verbinding met de Godsenergie.

Heling heeft te maken met acceptatie. Accepterende aandacht geven aan die innerlijke stukjes die we afwijzen, die moeilijk of pijnlijk zijn, betekent dat we liefdevol naar onszelf zijn. Omarm wat is, geneest al dat wat om healing vraagt.

Healing staat los van de fysieke uitkomst. Energetisch (op gevoelsvlak waargenomen) kan er een stukje verlicht zijn wat eerst in het donker stond, maar het fysieke ongemak kan wel in tact zijn gebleven.

“Er is een deel van ieder levend wezen dat zichzelf wil worden. Het donderkopje wil kikker worden, de pop wil vlinder worden, de beschadigde mens wil heel worden. Dat is spiritualiteit”

***Citaat Ellen Bas***

 

De basis voor een goede balans is in mijn optiek als een “levensdriehoek”.

PD - Levensdriehoek

Klik op het plaatje om het op je scherm te vergroten.….

Body, Mind and Soul!

Voedings- en leefadviezen/sport en verzorging (Body), mentale balans/bewustwordingen (Mind) en spirituele bewustwordingen en het ontdoen van blokkades (Soul) maken daarom een belangrijk deel uit van de healing & adviezen die ik geef.

De juiste voeding stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam, terwijl een realistische leefwijze de voorwaarde is voor zelfherstel. Fysieke, emotionele, mentale en spirituele belasting moet in evenwicht zijn met de belastbaarheid van de persoon.

Geen mens kan een ander genezen wanneer deze niet wil worden genezen. Genezing is alleen mogelijk wanneer de ziekte meewerkt en bereid is de oorzaak weg te nemen.

      ***Citaat Horst Krohne***

PD - Effecten van frequentie healing

Klik op het plaatje om het op je scherm te vergroten……

Hieronder een filmpje van de praktijk…

*** Klik op deze link om de tarievenlijst te bekijken.

Wegens sabbatical is de webwinkel gesloten!